KONTAKTAI

komplimentai

D A R B O  L A I K A S

SVARBU

Santa Baby praneša, kad šiuo metu galima įsigyti TIK pagamintą produkciją čia.

Puodeliai dekoruojami kiekvieną antradienį – atsiėmimas nuo trečiadienio pietų. Galimas dekoravimas ir kitomis dienomis, dėl užsakymo realizavimo teirautis asmeniškai.

ATSIĖMIMAI bei užsakymų priėmimas nuo 10 val. iki 18 val.

Prekių atsiėmimas pagal susitarimą nurodytu adresu.

Šeštadienį ir Sekmadienį – dieviname ilsėtis.

A T S I Ė M I M A S

Pieninės 12, Žvėrynas, Vilnius

T E L E F O N O  N R .

+37060834532

E L .  P A Š T A S

dievinu.lt@gmail.com

S U S I S I E K T I  P E R  F B
DIEVINU FACEBOOKE
I N D I V I D U A L U S  D E K O R U O T Ų  P U O D E L I Ų  U Ž S A K Y M A S
PATEIKTI

 

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON