KONTAKTAI

komplimentai

D A R B O  L A I K A S

🎁 Siuntimų užsakymai priimami iki 13 d., atsiėmimo užsakymai priimami iki 18 d.

Puodeliai dekoruojami kiekvieną antradienį – atsiėmimas nuo trečiadienio pietų. Galimas dekoravimas ir kitomis dienomis, dėl užsakymo realizavimo teirautis asmeniškai.

ATSIĖMIMAI bei užsakymų priėmimas nuo 10 val. iki 18 val.

Prekių atsiėmimas pagal susitarimą nurodytu adresu.

Šeštadienį ir Sekmadienį – dieviname ilsėtis.

A T S I Ė M I M A S

Pieninės 12, Žvėrynas, Vilnius. GPS adreso neranda, tad pasitikrinkite adresą: čia.

T E L E F O N O  N R .

+37060834532

E L .  P A Š T A S

dievinu.lt@gmail.com

S U S I S I E K T I  P E R  F B
DIEVINU FACEBOOKE
I N D I V I D U A L U S  D E K O R U O T Ų  P U O D E L I Ų  U Ž S A K Y M A S
PATEIKTI

 

SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON